Želite da vaša biblioteka postane dio FACIT sistema ?
Zainteresovani ste za mogućnost pretraživanja i preuzimanja zapisa iz preko 600 svjetskih biblioteka ?
Zanimaju vas detaljni uslovi korištenja softvera ?
Imate pitanje, prijedlog, pohvalu ili kritiku ?

Pišite nam, biće nam zadovoljstvo da zajedno sa Vama unaprijedimo poslovanje Vaše biblioteke.
Send